ico

Studium wykonalności

Zanim złożycie Państwo wniosek o dofinansowanie warto wiedzieć jakie działania chcecie sfinansować za otrzymane środka Trzeba pamiętać jednocześnie, że ze środków unijnych można sfinansować maksymalnie 80-85% kosztów projektu, resztę należy dołożyć ze środków własnych. Najlepszym sposobem oszacowania wielkości projektu, określenia jego zakresu, harmonogramu i możliwości realizacji jest wykonanie studium wykonalności. Studium jednoznacznie pokaże jaki jest stan aktualny naszego systemu, jaki jest zakres modernizacji, który wariant realizacji należy przyjąć, ile to będzie kosztować i jak długo potrwa. Oferujemy Państwu realizację studiów wykonalności projektów korzystających z technologii geoprzestrzennych, łącznie z analizą stanu aktualnego, koncepcja modernizacji i rozwoju, przygotowanie architektury logicznej i fizycznej, opracowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przygotowane zawczasu studium wykonalności jest wartościowym źródłem informacji do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz doskonałym argumentem w negocjacjach o środki budżetowe.