ico

Przetwarzanie danych

Proponujemy szeroką gamę usług pozyskiwania, weryfikacji i przetwarzania danych przestrzennych. Dane stanowią kluczową część systemu GIS, w tym również jeden z najistotniejszych czynników kosztowych, przemyślany plan pozyskania danych z różnych źródeł i ich odpowiedniego przetworzenia będzie jedną z najistotniejszych decyzji przy tworzeniu nowego systemu GIS. Znajomość źródeł danych, narzędzi i dostęp do specjalistów branżowych pozwala nam podjąć się każdego zadania z dziedziny przetwarzania danych przestrzennych.

Oferujemy takie usługi jak:

  • digitalizacja zasobów analogowych,
  • fuzja zbiorów danych przestrzennych i alfanumerycznych,
  • weryfikacja kameralna i terenowa,
  • aktualizacja danych,
  • zmiana modelu danych,
  • konwersje formatów danych,
  • opracowanie metadanych zbiorów i usług,
  • tworzenie skryptów do masowego przetwarzania danych.

Szczególnie polecamy nasze usługi instytucjom i firmom związanym z następującymi branżami:

  • górnictwo i geologia,
  • rolnictwo,
  • ochrona środowiska,
  • zakłady przemysłowe,
  • służby mundurowe,
  • administracja publiczna,
  • kartografia tematyczna.